שדרות האגמים נתניה

מבצע: אחים שרבט חברה לבניין בע''מ

שדרות האגמים נתניה

מבצע: אחים שרבט חברה לבניין בע''מ

שדרות האגמים נתניה

מבצע: אחים שרבט חברה לבניין בע''מ

שדרות האגמים נתניה

מבצע: אחים שרבט חברה לבניין בע''מ

שדרות האגמים נתניה

מבצע: אחים שרבט חברה לבניין בע''מ

שדרות האגמים נתניה

מבצע: אחים שרבט חברה לבניין בע''מ

שדרות האגמים נתניה

מבצע: אחים שרבט חברה לבניין בע''מ

שדרות האגמים נתניה

מבצע: אחים שרבט חברה לבניין בע''מ

שדרות האגמים נתניה

מבצע: אחים שרבט חברה לבניין בע''מ